Gyökössy Intézet

„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek...” (ApCsel 20,28)

Az MRE Gyökössy Endre Intézete egy olyan segítő szolgálatot szándékozik fokozatosan felépíteni, amely lelkigondozást, hivatásgondozást, pár- és családterápiát, illetve az istenkapcsolat mélyítését segítő lelki kísérést ajánl kiemelten lelkészek és családtagjaik, kapacitás és kompetencia függvényében pedig mások számára is.

2023 egy előkészítő év, amikor egy kérdőíves felmérés alapján összeállítjuk a lelkipásztoroknak szóló programunkat, és kialakítjuk a tevékenységünk kereteit.

2024. január 1-től reménység szerint elindítjuk ezt a programot egyéni és csoportos segítő szolgáltatások formájában, átvesszük az MRE Missziói Szolgálatán belül működő Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat feladatait is, és együttműködünk az ország több területén működő egyházi segítő szolgálatokkal.

Szakmai vezető: Mucsi Zsófia, lelkipásztor

E-mail: gyokossyintezet@reformatus.hu

Székhely: 1082, Budapest, Kisfaludy u. 28/a. II/2.